Oroox jest inteligentny

Oroox w inteligentny sposób interpretuje wszystkie cyfrowe wyuczone informacje oraz całą wiedzę o produkcie. Ta sztuczna inteligencja umożliwia zupełnie nowe, wspomagające podejście do obsługi danych graficznych, planowania i projektowania.

IQ Oroox

Myślenie mechaniczne

Sztuczna inteligencja Oroox stara się naśladować pewne modele decyzyjne człowieka będąc zbudowaną i programowaną w taki sposób, że może przetwarzać i zarządzać problemami stosunkowo niezależnie. W ten sposób mechanizuje ludzki sposób myślenia i naśladuje zachowania z przeszłości.


Dowiedz się więcej o inteligencji Oroox

Mózg Oroox łączy w sobie całą Twoją specjalistyczną wiedzę z naszą technologią.