Wystawca staje się pracownikiem

Zwiększenie efektywności procesów i procedur może dać firmom decydującą przewagę konkurencyjną, odciążyć pracowników i zwiększyć możliwość angażowania ich w innych obszarach. Dzięki możliwościom Oroox, etap planowania może być przeprowadzany przez klienta samodzielnie i w pełni zdalnie. Rozwiązanie to w sposób ciągły weryfikuje wykonalność projektu. Poszczególne plany są automatycznie włączane do ogólnego planu targów.


Twoje przewagi

Postaw na innowacyjność

Innowacja oznacza przewagę. Rozwiązanie to oferuje zwiększenie stopnia innowacyjności przy jednoczesnym umożliwieniu obsługi bardziej złożonych produktów.


Odciąż pracowników

System Oroox upraszcza i optymalizuje procesy. Pracownicy zostają częściowo odciążeniu ze swoich obowiązków i zwiększa się ich elastyczność. 


Unikaj błędów

Sprawdzanie możliwości i wykonalności projektów i konstrukcji jest centralnym elementem Oroox. 


Procesy biznesowe

No Image

Planowanie

Klient końcowy może zaplanować wygląd swojego stoiska bezpośrednio w przeglądarce. Użytkownik ma do dyspozycji bardzo wiele, różnych opcji konfiguracji. 

No Image

Weryfikacja dostępności

 

Poprzez połączenie z systemem ERP można weryfikować stany magazynowe na bieżąco.

No Image

Weryfikacja wykonalności

 

Za pomocą zintegrowanego narzędzia Systemu Reguł przeprowadzona jest natychmiastowa kontrola wykonalności. W przypadku wystąpienia konfliktu, wyświetlane jest powiadomienie.

No Image

Kalkulacja warunków

 

Bardzo dokładna kalkulacja ceny jest dokonywana z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, takich jak koszty materiałów i pracy dodatkowej oraz wielu innych.

No Image

Zamówienie produktu

 

Proces Guided Selling skutecznie wspiera zamawianie produktu.

No Image

Wytwarzanie produktu

Interfejsy do różnych baz danych oraz automatyczne generowanie kodu maszynowego pozwalają na bezpośrednie rozpoczęcie produkcji. 

No Image

Dostarczenie produktu

Po zrealizowaniu, produkt jest pakowany i wysyłany do klienta.

Więcej informacji

Studium przypadku - operator targów

Zróżnicowanie w stosunku do konkurentów staje się coraz ważniejsze. Oroox oferuje szerokie możliwości pozycjonowania się jako lider innowacji w branży operatorów targów.

Więcej

Proces Propose to Order

Dowiedz się więcej o procesie stworzonym przez Oroox stosowanym w planowaniu targów.

Więcej

Obniżanie kosztów operacyjnych

Tutaj znajdziesz szereg argumentów, w jaki sposób możesz zredukować swoje koszty z Oroox.

Więcej

Zaprojektuj idealną identyfikację wizualną dla swojej firmy

Zaplanuj swoje indywidualne stoisko targowe z Oroox