Obsługa klienta w czasie rzeczywistym

Model biznesowy przyszłości dla przetwórców blachy: Oroox umożliwia firmie korzystającej z usług oferowanie swoim klientom, nabywcom i projektantom zupełnie unikalnej usługi. Po wgraniu pliku STEP, wykonalność, cena i dostępność zostaną skalkulowane i sprawdzone w czasie rzeczywistym na stronie internetowej firmy. Następnie dane zostają przekazane do systemów CRM, ERP.  Maszyny i urządzenia są sterowane kodem wygenerowanym bezpośrednio w aplikacji.


Automatyczna kalkulacja

Oroox rozpoznaje wszystkie komponenty z blachy w pełni automatycznie w ciągu kilku sekund. System rozpoznaje poszczególne procesy obróbki, takie jak cięcie laserowe, gięcie, spawanie, wiercenie, wykrawanie i wiele innych. Dodatkowo w systemie zintegrowane zostały również komponenty od dostawców zewnętrznych. Oroox decyduje o użyciu maszyn.


Weryfikacja wykonalności

Na podstawie zapisanych parametrów maszyny, zdigitalizowanej wiedzy produkcyjnej oraz właściwości materiałowych, Oroox sprawdza wykonalność wybranego komponentu i informuje klienta o wyniku w czasie rzeczywistym na stronie internetowej.


Programowanie maszyn

Oroox ma możliwość bezpośredniego sterowania poszczególnymi maszynami. Na przykład, system zagnieżdża zadania do cięcia laserowego i tworzy kod G dla wycinarki laserowej, tak że zadanie musi tylko zostać rozpoczęte na maszynie.


Inteligentne uczenie się

W trakcie obliczeń Oroox stale uczy się interpretacji pewnych elementów rysunkowych. Dzięki temu systemowi samokształcenia, cyfrowe know-how staje się ogromną bazą wiedzy na temat zwyczajów i zrozumienia każdego indywidualnego klienta.


Pooling zamówień

Pooling zamówień umożliwia znacznie bardziej efektywne planowanie i przygotowanie produkcji oraz znacznie obniża jej koszty. Na przykład, można zmniejszyć zużycie materiałów nawet o 30% dzięki łączeniu wielu zamówień.


Kontrola produkcji

W końcowej fazie, zastosowanie Oroox pozwala na kontrolę produkcji. Dzięki szczegółowemu, technicznemu przeglądowi stanu zamówień, Oroox jest w stanie zarządzać zamówieniami pod względem chronologicznym i łączyć je w grupy, a tym samym optymalizować cały proces. 


Procesy biznesowe

No Image

Przesłanie pliku projektowego

Plik utworzony przez projektanta można wgrać bezpośrednio do Orooxa w postaci pliku STEP poprzez przeciągnięcie i upuszczenie.

No Image

Identyfikacja produktu

 

 

Automatyczne rozpoznawanie wszystkich operacji, takich jak krawędziowanie, cięcie laserowe, spawanie, szlifowanie i wiercenie, które są niezbędne do wykonania produktu. Dotyczy to również prawidłowego doboru maszyny.

No Image

Określanie parametrów

 

Istnieje możliwość zdefiniowania wszystkich parametrów specyficznych dla produktu, takich jak materiał, klasa jakości, obróbka powierzchni i wiele innych.

No Image

Weryfikacja wykonalności

 

Za pomocą zintegrowanego narzędzia Systemu Reguł przeprowadzona jest natychmiastowa kontrola wykonalności. W przypadku wystąpienia konfliktu, wyświetlane jest powiadomienie.

No Image

Sprawdzanie dostępności materiałów

 

Poprzez połączenie z systemem ERP można wywoływać stany magazynowe.

No Image

Sprawdzanie dostępności maszyn

Połączenie planowania produkcji z Oroox pozwala na sprawdzenie dostępności maszyn. Stanowi to podstawę do optymalizacji kontroli produkcji.

No Image

Weryfikacja czasy wytwarzania

Poprzez podłączenie do systemu zarządzania produkcją można przeprowadzić weryfikację czasu produkcji.

No Image

Kalkulacja ceny

Bardzo dokładna kalkulacja ceny dokonywana jest w oparciu o wszystkie istotne elementy, takie jak koszty materiałów, wykorzystanie maszyn, wymaganą pracę dodatkową oraz wiele innych.

No Image

Kalkulacja czasu dostawy

Najszybszy możliwy termin dostawy jest określany dokładnie w odniesieniu do aktualnego wykorzystania mocy produkcyjnych maszyn. 

No Image

Zamówienie produktu

Intuicyjny proces sprzedaży sprawia, że klient może bardzo łatwo zamówić swój produkt. Na końcu każdej kalkulacji, zamówienie może być wywołane bezpośrednio z poziomu oferty za pomocą jednego kliknięcia myszką, w zależności od żądanej ilości i czasu dostawy.

No Image

Generowanie kodu sterującego maszyną

Oroox jest w stanie przesłać wszystkie istotne dane dotyczące produkcji bezpośrednio do maszyny, aby rozpocząć proces produkcji, bezpośrednio po zamówieniu klienta.

No Image

Pooling zamówień

Zamówienia z identyczną specyfikacją produkcji mogą być grupowane razem (łączenie). Prowadzi to do wyraźnego wzrostu wydajności produkcji.

Więcej informacji

Studium przypadku - przemysł metalurgiczny

Zróżnicowanie w stosunku do konkurentów staje się coraz ważniejsze. Oroox oferuje szerokie możliwości pozycjonowania się jako lider innowacji w przemyśle metalurgicznym.

Szczegóły

Proces Upload to Produce

Dowiedz się więcej o klasie procesu Oroox stosowanej w obróbce blachy.

Szczegóły

Możliwości zwiększenia obrotów

Dowiedz się, jakie cechy Oroox umożliwiają istotny wzrost obrotów.

Szczegóły

Zrewolucjonizuj swój proces obróbki blachy z Oroox

Wejdź ze swoją firmą w nową erę.