Usługa generująca wartość dodaną dla klientów

Producent oferuje swoim handlowcom, architektom lub firmom budowlanym doradztwo i usługi w ucyfrowionej formie, które stanowią dla nich trwałą wartość dodaną. Produkt ten wyróżnia się na tle konkurencji i w dłuższej perspektywie czasowej oszczędza pracy użytkownikom o znacznie wyższych kompetencjach, niż wymagane w tym zakresie.


Zbuduj przewagę w branży budowlanej

Zapewnij wsparcie

Wraz ze wsparciem technologii Oroox, modele biznesowe zmieniają się z dzisiejszych skoncentrowanych na produktach na przyszłe skoncentrowane na usłudze.


Wdrażaj innowacje

Innowacja oznacza przewagę. Rozwiązanie BIM z Oroox oferuje zwiększenie stopnia innowacyjności, a tym samym wzmocnienie wizerunku producenta.


Zwiększaj przychody

Korzystanie z produktu jest znacznie łatwiejsze dla klienta w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. To motywuje ich do szerszego korzystania z tej usługi, a tym samym do kupowania więcej.


Możliwy proces obsługi

No Image

Określenie wymagań

Użytkownik tworzy konstrukcję swoich wymagań bezpośrednio w przeglądarce lub przenosi je za pomocą wtyczki do dostępnych systemów CAD (np. Revit, Autocad, Archicad, Creo, Inventor itd.).

No Image

Specyfikacja wymagań

Dokładna specyfikacja wymagań jest określona na Oroox, jeśli nie została całkowicie przejęta przez desktopowy system CAD (np. nośność, jaką należy osiągnąć, wymagana wartość izolacji itp.)

No Image

Sugerowanie rozwiązania produktowego

 

Z pomocą zintegrowanej bazy wiedzy o produkcie, sztucznej inteligencji i systemu deep learning, proponowane są rozwiązania i ich warianty dla konkretnych wymagań, a produkt jest modelowany zgodnie z tymi wymogami.

No Image

Przeprowadzenie kalkulacji

 

Przeprowadzona jest dokładna kalkulacja wariantów produktu z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, takich jak koszty materiału, zużycie maszyn, nakłady pracy, praca dodatkowa i wiele innych. Może to obejmować cenę i wiele innych.

No Image

Zapisywanie konstrukcji

 

Proponowane rozwiązanie jest przechowywane wraz z modelem danych na etapie planowania i w ten sposób jest projektowane i integrowane w zewnętrznym programie CAD.

No Image

Tworzenie dokumentacji

 

Przygotowana zostaje szczegółowa i zgodna z normami dokumentacja wszystkich istotnych i niezbędnych informacji dla projektu i następnie jest udostępniana projektantom lub klientom.

No Image

Zamówienie produktów

Elementy projektu można zamówić online w dowolnym momencie i dostarczyć w oczekiwanej kolejności.

Więcej informacji

Building Information Modelling

Oroox oferuje rozbudowane funkcje jako webowa aplikacja BIM. 

Więcej

Studia przypadków

Dowiedz się więcej na temat praktycznego zastosowania Oroox i cyfryzacji oraz automatyzacji procesów w innych branżach.

Więcej

Think Tank

Nasza kolekcja myśli i pomysłów na temat wykorzystania Orooxu.

Więcej

Zaoferuj unikalną usługę dla Twoich produktów budowlanych.

Buduj biznes bazując na technologii Oroox