Dodatkowa przewaga względem konkurentów

Bez konsekwentnego wdrażania digitalizacji branża budowlana naraża swoją konkurencyjność na istotne ryzyko. Według badania przeprowadzonego przez Roland Berger, 93% firm budowlanych, w tym dostawców, uważa cyfryzację za jeden z kluczowych procesów w swojej działalności. Liczne aplikacje w tym zakresie są już dostępne a dostawcy takich rozwiązań stale je rozwijają. Połączenie intuicyjnego interfejsu graficznego użytkownika i odpowiednich obliczeń statycznych z podłączeniem do produkcji jest obecnie możliwe z wykorzystaniem technologii Oroox.


Twoja przewaga

Wdrażanie innowacyjności

Innowacja oznacza przewagę. Nasze rozwiązanie oferuje możliwość zwiększenie poziomu innowacyjności przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności bardziej złożonych produktów.


Zwiększenie sprzedaży

Wsparcie w zakresie marketingu i sprzedaży. Dzięki temu firmy mogą szybciej i dokładniej tworzyć oferty lub wykonywać najbardziej skomplikowane kalkulacje.


Świadczenie usług

Dzięki zorientowaniu naszej technologii z produktu na usługi, zmieniają się modele biznesowe naszych klientów na takie wspierające tworzenie wartości dodanej dla klienta.


Procesy biznesowe

No Image

Tworzenie planów

Każdy użytkownik może stworzyć rysunek bezpośrednio w przeglądarce. Materiały, powierzchnie, kształty, kolory, rozmiary itp. są ustalane w panelu klienta. 

No Image

Sprawdzenie dostępności

 

Stany magazynowe mogą zostać zweryfikowane poprzez połączenie z systemem ERP.

No Image

Weryfikacja wykonalności

 

Za pomocą zintegrowanego narzędzia Systemu Reguł przeprowadzona jest natychmiastowa kontrola wykonalności. W przypadku wystąpienia konfliktu, wyświetlane jest powiadomienie.

No Image

Kalkulacja warunków

 

Bardzo dokładna kalkulacja ceny jest przeprowadzana w zależności od wszystkich istotnych czynników, takich jak koszty materiału, wykorzystanie maszyny, dodatkowa praca i wiele innych.

No Image

Zamówienie produktu

 

Proces Guided Selling skutecznie wspiera zamawianie produktu.

No Image

Wytwarzanie produktu

Interfejsy do różnych baz danych oraz automatyczne generowanie kodu maszynowego pozwalają na bezpośrednie rozpoczęcie produkcji komponentów. 

Informacje dodatkowe

Studium przypadku - konfigurator domu

Zróżnicowanie w stosunku do konkurentów staje się coraz ważniejsze. Oroox oferuje szerokie możliwości pozycjonowania się jako lider innowacji w branży budownictwa mieszkaniowego.

Więcej

Pozostałe studia przypadków

Dowiedz się więcej na temat praktycznego zastosowania Oroox i cyfryzacji oraz automatyzacji procesów w innych branżach.

Więcej

Think Tank

Nasz zbiór pomysłów i przemyśleń w zakresie korzystanie z Oroox.

Więcej

Zaplanuj swój idealny dom

Buduj z wykorzystaniem technologii Oroox