Zwiększaj swoje przychody

Oroox jest obecnie jednym z najgorętszych trendów i może być doskonale wykorzystywany do zwiększenia sprzedaży. I to nie tylko dla dużych firm. Szczególnie dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw digitalizacja otworzyła nowe, fantastyczne możliwości zwiększenia sprzedaży. Z Oroox możesz spakować swoją wiedzę i umiejętności w produkty cyfrowe i w ten sposób zwiększyć sprzedaż. Jego piękno polega na tym, że jest łatwo skalowalny. Stworzenie go raz może wymagać pewnego wysiłku, ale dodatkowy koszt pozyskania każdego dodatkowego klienta jest niezwykle niski.

Wzrost sprzedaży z Oroox


Cyfrowe wsparcie i doradztwo

poprzez ciągłe wsparcie 24/7 7 dni w tygodniu

Możliwość otrzymywania wielojęzycznych porad przez całą dobę za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży w kilku językach umożliwia klientowi otrzymanie tego, co jest dostępne tylko w normalnych godzinach pracy i ograniczone geograficznie. Oroox oferuje firmom na całym świecie dostęp do klientów i rynków dla produktów o wysokim stopniu indywidualizacji bez ponoszenia kosztów doradztwa.Zarządzanie sprzedażą - Guided Selling

Cyfrowe wsparcie sprzedaży we wszystkich językach

Oroox doradza potencjalnym nabywcom w sposób cyfrowy. Dzięki procesom konfiguracji produktu, planowania oraz budowy, klienci są wspierani i nawigowani w procesie projektowania produktu. Przy użyciu sztucznej inteligencji można zaoferować alternatywne konfiguracje, planowanie i projekty z danego procesu.Zakupy wsparte emocjami

poprzez intuicyjny, wizualny i ciekawy dostęp do produktu.

Dla klienta zakup rozwiązania Oroox jest procesem emocjonalnym. Wizualne i indywidualne możliwości dają zabawne podejście do zakupów. Wzmacnia to więź z produktem i firmą poprzez takie emocje jak "sam to zaprojektowałem" czy też "sam to zaplanowałem".Cyfrowe upowszechnianie wiedzy o produktach

poprzez cyfryzację specjalistycznego know-how

Dzięki zastosowaniu Oroox cała istniejąca wiedza o produkcie jest zazwyczaj zdigitalizowana i zaimplementowana w konfiguratorze lub planerze w postaci algorytmów i procesów. W ten sposób jest on udostępniany pracownikom i klientom w prostej formie graficznej i umożliwia w pełni zautomatyzowane konsultacje 24/7 na całym świecie.Zapewnienie zaplecza produkcyjnego

poprzez pełną cyfryzację technologii produkcji

Oroox integruje wszystkie możliwości produkcyjne firmy. W ten sposób pracownicy i klienci są w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, informowani o tym co możliwe i co nie możliwe w ramach potencjału firmy i portfolio produktów na całym świecie.Szybka skalowalność

Szybka skalowalność modelu biznesowego

Model biznesowy z Oroox umożliwia firmie szybkie skalowanie sprzedaży, dystrybucji i administracji. Produkty i produkcje mogą być wdrażane na całym świecie, w wielu językach, można zwiększyć sprzedaż i spełnić indywidualne wymagania bez znacznego wzrostu zasobów.Szybsze cykle wprowadzania produktów na rynek

Skrócenie całego procesu

Tworzenie grafiki, sprawdzanie poprawności i zautomatyzowane procesy u klientów, dla których dostępny jest model Oroox, prowadzą do znacznie krótszych czasów sprzedaży, zamówień i produkcji. Oroox umożliwia zatem trwałe skrócenie cykli wprowadzania produktów na rynek. Szybkość jest kluczowym punktem sprzedaży dla klienta.Pozyskiwanie cennych klientów

Automatyczne generowanie cennych leadów

Dzięki przechwytywaniu każdej konfiguracji i planów klientów, możliwe jest realizowanie strategi generowania leadów o bardzo wysokiej skuteczności i efektywne pozyskanie nowych klientów. Dzięki odpowiedniemu procesowaniu leadów z Oroox, pracownicy mogą przetwarzać dane dotyczące konkretnej prezentacji dla potencjalnych klientów i udostępniać dla wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup.


Dowiedz się, jak możesz zwiększyć swoje przychody z Oroox

Zwiększyć swój sukces biznesowy w zrównoważony i kontrolowany sposób