Redukcja kosztów

Zastosowanie Oroox oferuje ogromny potencjał do generowania oszczędności. Od handlu do produkcji: redukcje kosztów mogą być bardzo istotne dla każdej branży. Oczekiwane oszczędności kosztów dotyczą nie tylko wzrostu wydajności wewnętrznej. Rezultat silnej integracji poziomej umożliwia zmapowanie prawie w pełni zautomatyzowanego procesu aż do produkcji.

Obniżenie kosztów dzięki Oroox


Zmniejszenie kosztów personelu

w sprzedaży, marketingu, administracji i produkcji

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Smart-Factory z Oroox można zredukować liczbę pracowników, ponieważ prawie każdy proces może być zautomatyzowany aż do rozpoczęcia produkcji. Z doświadczenia wynika jednak, że dzięki Oroox można osiągnąć znaczny wzrost sprzedaży bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu w dziale sprzedaży, administracji czy produkcji.Automatyzacja procesu składania ofert i zamówień

a tym samym uproszczenie i optymalizacja procesów

Oferty są generowane automatycznie i przez całą dobę. Kalkulatory i doradcy handlowi przestają być kluczowi i są niezbędni tylko w przypadku absolutnie specjalnych wymagań. Pozwala to na racjonalizację całych działów firm.Obniżenie kosztów produkcji

poprzez pooling zamówień

Interweniując w cały cykl biznesowy, Oroox może znacząco zoptymalizować produkcję. Na przykład, poprzez kompleksowe łączenie zamówień w odniesieniu do materiału i procesu produkcyjnego. Oroox pozwala m.in. kontrolować wykorzystanie mocy produkcyjnych poprzez ustawianie odpowiednich cen. Możliwe jest również generowanie kodów maszyn dla różnych maszyn produkcyjnych, co powoduje, że programowanie maszyn staje się zbędne. 


Z Oroox znajdziesz odpowiedni model generowania oszczędności

Twoja firma gotowa dziś na to, co przyjdzie jutro