Zoptymalizuj procesy

Jednym z najbardziej pilnych i kluczowych zadań stojących przed firmami jest optymalizacja procesów oraz integracja danych i aplikacji w firmie w taki sposób, aby cyfryzacja przyniosła konkretne efekty. Poprzez większą elastyczność, interakcję, efektywność i działanie w duchu Agile Oroox oferuje optymalizację modelu działania, umożliwiając wdrożenie pełnego, cyfrowego procesu aż do poziomu produkcji.

Zoptymalizuj procesy za pomocą Oroox


Zautomatyzowane procesy sprzedaży

poszczególnych produktów i usług bez udziału personelu

Dzięki Oroox sprzedaż wysoce zindywidualizowanych produktów i usług, w tym usług doradczych i planistycznych jest możliwa bez konieczności angażowania specjalistycznego personelu. Pozwala to na redukcję kosztów w obszarze sprzedaży, a jednocześnie zapewnia możliwość globalnego skalowania usługi sprzedaży.Zautomatyzowane procesy obliczeniowe

zmniejszają liczbę niezbędnych fizycznych konsultantów

Dzięki Oroox poszczególne oferty są obliczane i tworzone w pełni automatycznie i przez całą dobę. Sprawdzana jest nie tylko cena, ale także wykonalność, możliwość produkcji i dostępność. Tylko w absolutnie szczególnych przypadkach niezbędni są konsultanci i specjaliści w obszarze kalkulacji.Zautomatyzowane uruchamianie produkcji

zastępuje zarządzanie zamówieniami

Oroox może przejąć kontrolę nad produkcją częściowo lub całkowicie. W tym przypadku Oroox pracuje ze sztuczną inteligencją w planowaniu i przydzielaniu zleceń. Zamówienia są optymalizowane biorąc pod uwagę wszystkie zamówienia i w zależności od ich pilności, są łączone w pakiety i przekazywane do produkcji po analizie optymalizacyjnej. Na przykład, zamówienia z tym samym materiałem na tej samej maszynie z tym samym narzędziem są przypisywane razem w jednym kroku.Zautomatyzowane programowanie maszyn

zastępuje programator kontroli parametrów

Oroox umożliwia generowanie kodów sterujących maszyny (na przykład G-Code). W zależności od produktu i produkcji może to sięgać nawet do pełnej kontroli maszyn. Jest to ostatni etap ekspansji do Smart-Factory z Oroox i może oznaczać, że żadne ręczne kroki nie są konieczne do dostawy towarów, o ile maszyny spełniają standard przemysłowy 4.0.Zautomatyzowana administracja

a tym samym zmniejszenie zaplecza biurowego

Oroox może przejąć większość prac administracyjnych związanych z handlem elektronicznym, ERP i systemami zarządzania produkcją. Dotychczasowi pracownicy muszą jedynie wykonywać funkcje kontrolne i mogą być jednocześnie wdrażani bardziej elastycznie w działalność w różnych innych obszarach.


Odkryj opcje optymalizacji Oroox

Warunek konieczny do osiągnięcia trwałego sukcesu