Jądro statyczne

Jądro statyczne Oroox umożliwia przeprowadzanie obliczeń statycznych związanych z projektem i zapewnia bezpieczeństwo i użyteczność stosowanych produktów. W zależności od wymagań jądro może być wykorzystywane dla klienta w formule planowanie lub konfiguracja jako usługa. Spektrum możliwości rozciąga się od prostej statyki projektu do precyzyjnego wymiarowania zgodnie z lokalnymi normami, łącznie z dokumentacją (statyka testowa).

Wykorzystaj nasz rdzeń do swoich najtrudniejszych zadań

Rdzeń statyczny Oroox jest bardzo wydajnym silnikiem dla wszystkich obliczeń statycznych.