Wydajne jądro Oroox (WCGMK)

Jądro Oroox jest kluczową częścią platformy, wirtualnym systemem operacyjnym dla wszystkich aplikacji. Jądro modelujące Oroox (jądro modelowania geometrycznego) przejmuje opis i prezentację geometrii, która jest używana do wyświetlania grafiki 3D w przeglądarce. W dziedzinie wizualnego uczenia się poprzez interpretację plików 3D opracowano całą klasę algorytmów, które jednocześnie wykorzystują jądro.

Serce

Jądro Oroox zajmuje się wszystkimi operacjami arytmetycznymi związanymi z grafiką. Ponadto łączy wiele funkcji i pełni rolę silnika dla całej aplikacji. Jądro i wszystkie operacje obliczeniowe wykonywane są po stronie serwera. Podczas wymiany danych z przeglądarką internetową przesyłane między klientem i serwerem są tylko niezbędne odpowiednio zredukowane dane.


Wykorzystaj nasze rozwiązania do najbardziej wymagających zadań

Rdzeń Oroox to bardzo wydajny silnik dla bardzo wielu zastosowań.