Szkolimy programistów i kształcimy pracowników

Szkolimy ich w wewnętrznych i zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych. Dowiedz się, jak pracować z danymi 3D i WebGL oraz jak zastosować tę wiedzę w aplikacjach i rozwiązaniach internetowych.

Szkolenie w obszarze WebGL Developer

Na naszych szkoleniach programiści są kształceni w kierunku programowania 3D. Podstawy rastrowania i algorytmów 3D poznasz na 40-godzinnym szkoleniu zewnętrznym. Następnie od naszych pracowników nauczysz się kolejnych zaawansowanych technik. Po tych szkoleniach powinieneś być w stanie stworzyć dowolne rodzaje aplikacji internetowych 3D, które zostaną włączone do projektów Oroox, które staną się docelowo kompletnymi aplikacjami. Szkolenie jest w całości finansowane przez Oroox. Szkolimy, bo wierzymy w Twoją przyszłość w naszej firmie.

Szkolenie na stanowisko konsultanta ds. innowacji Oroox

Gwałtowne zmiany technologii, rewolucyjne modele biznesowe i zmieniające się rynki determinują codzienne życie w zglobalizowanym biznesie. Zmiana oznacza możliwości: konsultant ds. Innowacji Oroox korzysta z nich wraz z naszymi klientami. Oroox opracowuje nowe strategie i modele poza znanymi, bezpiecznymi i odkrytymi nowymi możliwościami biznesowymi. Wraz ze swoimi klientami odkrywa potencjał przyszłości, opracowuje strategie innowacji i w sposób trwały utrwala innowacyjność w firmach. Konsultant ds. Innowacji to osoba, która z pasją chce zmieniać firmy - i świat.

Szkolenie na stanowisko social-seller w Oroox

Social selling oznacza zarządzanie relacjami społecznymi w celu zwiększenia sprzedaży produktu lub usługi. Techniki social selling to: udostępnianie treści w społecznościach i bezpośrednia komunikacja z obecnymi lub potencjalnymi klientami. Podstawowym celem jest identyfikacja potencjalnych klientów, zrozumienie ich decydentów, zdobycie wiedzy, budowanie zaufania i wykazanie się kompetencjami. Celem krótko- i średnioterminowym jest zawsze bezpośredni dialog. Dowiedz się w efektywny sposób, jak wejść na nowy poziom sprzedaży.

Kształtuj swoją przyszłość

Zdobywaj wykształcenie