Jeśli przestaniesz starać się być lepszym, przestaniesz być dobry.

Wykorzystujemy naszą wiedzę technologiczną i siłę innowacji naszych pracowników tam, gdzie tworzą oni największą wartość dla firm. Dzięki ukierunkowanej alokacji zasobów zajmujemy wiodącą pozycję na świecie w wybranych dziedzinach technologii, które są podstawą innowacji w obszarach działalności o długoterminowym wzroście.

Inteligentne projektowanie w przeglądarce wspomagane komputerowo


Oroox łączy klientów z procesami produkcyjnymi

Technologia Oroox wyznacza nowe standardy w zakresie indywidualizacji produktów i produkcji. Rozwiązania te umożliwiają sprzedaż produktów zindywidualizowanych i złożonych - od projektu i planowania aż po rozpoczęcie produkcji. Oroox łączy ludzi i firmy bezpośrednio z mechanizmami produkcyjnymi innych firm. Dzięki internetowej technologii projektowania, Oroox umożliwia firmom, ich klientom końcowym łatwy dostęp do ich usług i portfolio produktów. Pozwala to na wdrażanie usług serwisowych i zupełnie nowych modeli biznesowych. Oroox ma zazwyczaj rewolucyjny wpływ na poszczególne gałęzie przemysłu.



Oroox to inteligentny design w internecie

Oroox jest aplikacją internetową opartą na modelu klient-serwer. Oprogramowanie to, oparte na zdigitalizowanej wiedzy i sztucznej inteligencji, pozwala każdemu na konstruowanie, projektowanie i planowanie produktów. Spektrum wydajności każdej firmy stanowi podstawę dla możliwości wykorzystania Orooxa. Oroox pozwala następnie klientowi robić to, co do tej pory robili planiści, konstruktorzy, architekci, projektanci, kalkulatory, konsultanci i specjaliści produkcji.


Graj z Oroox w jednej drużynie

Oroox. Budujemy Twoją przewagę na rynku