Zwinne podejście z Oroox

Brak elastyczności, szczególnie w implementacjach Oroox, paraliżuje wiele projektów i czyni je kosztownymi. Dzięki zwinnym metodom, czyli tzw. podejściu Agile, w których projekt na dużą skalę jest podzielony na małe etapy, a projekty są uruchamiane sukcesywnie, można uniknąć błędów, procesy mogą być projektowane bardziej przemyślanie, a wyniki mogą być bardziej pożądane.

Sprawny rozwój z Oroox


W klasycznym projekcie rozwoju oprogramowania, firma musi dokładnie określić wymagania dla nowego oprogramowania w specyfikacji funkcjonalnej lub specyfikacji wymagań przed rozpoczęciem projektu. Z jednej strony opóźnia to rozpoczęcie projektu, a w większości przypadków dopiero w trakcie procesu rozwoju oprogramowania staje się jasne, jakie funkcje są faktycznie wymagane i kluczowe, a które są docelowo zbędne. W celu zintegrowania nowych wymagań, zwykle potrzebny jest duży wysiłek, co nie jest korzystne ani dla klienta, ani dla zespołów deweloperskich.

Zasadniczo, rozwój produktów Oroox agile polega na jak najczęstszej wymianie informacji i cyklicznym, interaktywnym podejściu na poziomie programowania, zespołu i zarządzania. W przeciwieństwie do klasycznego podejścia, nowy system nie jest szczegółowo planowany z wyprzedzeniem, natomiast jest rozwijany w jednej długiej perspektywie czasowej. Z naszego doświadczenia wynika, że wymagania zmieniają się nieustannie w trakcie trwania projektu, które nie są w pełni znane na początku jego trwania. W podejściu zwinnym, krótkie fazy planowania i rozwoju przenikają się na przemian. Po opracowaniu wizji użycia Oroox, tzn. zdefiniowaniu podstawowych celów, sporządza się plan pierwszej wersji i można rozpocząć rozwój. Następnie na bieżąco dokonuje się korekt. 


Stworzenie prawdziwej przewagi konkurencyjnej dzięki zwinnemu podejściu


Krótkie, bezpośrednie kanały komunikacji z twórcami Orooxa oznaczają również, że system jest ukończony wcześniej, co stanowi prawdziwą przewagę konkurencyjną (czas wprowadzenia na rynek). Te elementy systemu, które są najważniejsze dla klienta, są uzupełniane w pierwszej kolejności - czyli te, które generują największą wartość biznesową. W ten sposób duże części Oroox mogą być produktywnie wykorzystywane na długo przed zakończeniem całego projektu.
Rozpocznij swój nowy projekt z Oroox

Oroox. Zręczny rozwój