Wprowadzenie Oroox bez nieprzewidzianych komplikacji

Wprowadzenie Oroox jest podzielone na 4 fazy. W specyfikacji wdrożeniowej gromadzone są szczegółowe wymagania, analizowane i doprecyzowywane za pomocą przykładów najlepszych praktyk. Podczas implementacji system jest dostosowywany za pomocą konfiguracji i interfejsów. Późniejsze zapewnienie jakości zapewnia, że logika i procesy spełniają wymagania specyfikacji. W ostatnie fazie, czyli Going-Live uruchamiana jest docelowa, zindywidualizowana usługa Oroox.

Cztery etapy wdrożenia

No Image

Szczegółowa specyfikacja wdrożeniowa

W celu stworzenia pierwszego zarysu specyfikacji zespół Oroox najpierw sprawdza bieżący status quo podłączanych systemów po stronie klienta. W ścisłej współpracy z ekspertami firmy rejestrowane są logiki systemu, różne sposoby dotarcia do interesariuszy oraz interfejsy do innych systemów informatycznych. Wszystkie wymagania firmy są dokumentowane i skoordynowane w jednym planie.

No Image

Wdrażanie

 

Po zatwierdzeniu specyfikacje są w trybie ciągłym weryfikowane w miarę procesu wdrażania. Zwykle duża część implementacji może być objęta gotowymi interfejsami. Jeśli tak jednak nie jest w poszczególnych obszarach, specyficzne wymagania klienta są rozszerzane o odpowiednie interfejsy. Wszystkie wymagane interfejsy, w szczególności do systemów ERP lub PLM, są konfigurowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Po wdrożeniu dostępny jest opracowany funkcjonalny system Oroox.

No Image

Zapewnienie jakości

 

Przed ostatecznym uruchomieniem, gotowa aplikacja Oroox przechodzi serię testów w celu zapewnienia jakości. Oroox stosuje standardowe, wewnętrzne procedury testowe oraz testy specyficzne dla klienta w celu sprawdzenia, czy logika i procesy obliczeniowe spełniają określone wymagania. Rodzaj i zakres badań jest określany w fazie specyfikacji i odpowiednio raportowany. Formalna akceptacja przez firmę kończy fazę testów jakości.

No Image

Going Live

Po zaakceptowaniu systemu zapewnia się, że osoby odpowiedzialne wewnętrznie mogą nim w pełnym zakresie zarządzać. Oroox zapewnia firmie kompleksowe wsparcie podczas fazy rozruchu.

Nowe DNA dla twojej firmy

Oroox. Wdrożenie z pomysłem