Procedura postępowania przy wprowadzaniu innowacji

Za pomocą technik kreatywnych Oroox współpracuje z klientem w celu opracowania nowych modeli biznesowych bez oparcia się na istniejących wzorcach myślowych lub modelach biznesowych. Umożliwia to radykalne innowacje w modelu biznesowym.


Ogólny model procesu wprowadzania OXone rozpoczyna się od fazy przygotowania. Skupiamy się tutaj na stworzeniu jednolitej bazy wiedzy o OXone wśród osób zaangażowanych w projekt. Następnie przechodzimy do fazy analizy kompetencji firmy. Z tych ustaleń powstaje wiele pomysłów do wykorzystania w kolejnej fazie, czyli przy ideation, tj. generowaniu idei. W tej fazie opracowywane są pomysły na optymalizację istniejących procesów i systemów w celu opracowania nowego modelu biznesowego. Po opracowaniu pomysłów następuje faza oceny. W fazie oceny wyniki są przygotowywane pod kątem przyszłych możliwości biznesowych, tak aby mogły być wdrożone przez OXone wspólnie z firmą w fazie wdrożeniowej.


Ogólny model postępowania

No Image

Przygotowanie

Dobre zrozumienie Orooxa i rozwój technologii służy jako punkt wyjścia dla ogólnego modelu procesu. Nowe pomysły mogą być rozwijane, a znane pomysły mogą być wykorzystywane do rozszerzania procesów tworzenia wartości dodanej. W fazie przygotowawczej, jako metody mają być wykorzystywane badania rynkowe, doradztwo i wewnętrzna wymiana wiedzy.

No Image

Analiza

Zespół projektowy analizuje wszystkie niezbędne aspekty obecnego stanu firmy w odniesieniu do jej kompetencji dla Oroox. Na tej podstawie rozwijany jest przyszły potencjał biznesowy w celu wzmocnienia pozycji wyjściowej firmy i pozycji rynkowej z Orooxem. Zewnętrzna analiza postrzegania koncentruje się na analizie obszarów związanych z produktami w portfolio firmy pod kątem jej kompetencji w zakresie Oroox.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

No Image

Generowanie pomysłów

Poprzednie kroki umożliwiają generowanie pomysłów na optymalizację procesów tworzenia wartości dodanej w celu opracowania nowych modeli biznesowych. Wiedza i informacje mogą pochodzić z danych dotyczących procesu produkcji. Odpowiednie zarządzanie zapasami umożliwia przejście do produkcji na żądanie. Prowadzi to do zwiększonego zapotrzebowania na indywidualizację produkcji. Indywidualizacja jest osiągana poprzez zróżnicowanie wariantowe i prowadzi do większej interakcji z klientem, nowych form lojalności klienta, ale także do nowych form współpracy. Zróżnicowanie poprzez jakość produktu zmierza w kierunku nowego zróżnicowania, które uzupełnia jakość produktu o jakość usług.

No Image

Ocena

Wynik fazy przygotowawczej zwykle pokazuje, że firma musi rozpocząć projekty z własnej inicjatywy. Dzięki takiemu podejściu i wynikom fazy analizy można zdefiniować rozwój, który powstał na podstawie wyników zbioru pomysłów w fazie generowania pomysłów. Szczegółowy opis każdej z opcji wykorzystania Orooxu znajduje się w indywidualnych rekomendacjach.

No Image

Realizacja

Wraz z początkiem fazy wdrożenia kończy się ogólny model procedury wprowadzania Orooxu w przedsiębiorstwie. Po rozpoznaniu korzyści płynących z zastosowania Orooxu i poczynieniu przygotowań do wdrożenia poprzez rekomendacje dotyczące działań, decyzja zarządu spółki inicjuje rozpoczęcie wdrożenia. W celu otrzymania decyzji zarządu, kierownictwo spółki otrzymuje biznesplan zawierający plany inwestycyjne i plan wydajności. Wczesne rozpoczęcie realizacji pierwszych projektów, jak również udane potwierdzenie koncepcji zaleceń do działania zabezpiecza przyszłość spółki.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Odważnie w przyszłość z Oroox

Oroox. Istotna przewaga dla Twojej firmy