Transformacja biznesu

Skuteczne przemiany wymagają wysokich kompetencji społecznych, jasnego przywództwa i odpowiednich procesów. Istnieją trzy fazy zmian, które prowadzą do udanej transformacji przedsiębiorstwa w sumie w ośmiu etapach.


Zaciągnięcie hamulca

Koniec z dotychczasowym podejściem

Normalne, przewidywalne i komfortowe otoczenie pracowników podlega istotnym zmianom i turbulencjom. Tutaj ważne jest, aby respektować i brać pod uwagę argumenty zarówno zwolenników jak i pesymistów w firmie. Strefa neutralna

Liczy się to, kim będziemy, a nie kim byliśmy.

Na tym etapie ważne jest, aby skupić się na przyszłości, a nie na przeszłości. Należy zachęcać optymistów.Nowe otwarcie

Zacznij utożsamiać się z postępem

Transformacja staje się trwała dla wszystkich pracowników i procesy są realizowane. Rozwija się zaufanie do nowej technologii. Zmiany te mogą zostać utrwalone w kulturze korporacyjnej.


Dowiedz się więcej o sprawnej transformacji biznesu

Oroox. Zaawansowana technologicznie transformacja