Computer Aided Design (CAD)

Oroox oferuje pełną funkcjonalność desktopowego systemu CAD w przeglądarce internetowej. Dokładny zakres działania zawsze zależy od konkretnych wymagań danego zastosowania. Odpowiednie narzędzia i funkcjonalności są udostępniane w zależności od potrzeb w konkretnym zastosowaniu branżowym. Zgodnie z mottem "tak prosto jak to tylko możliwe".

Projektowanie i planowanie online

Oroox pozwala na projektowanie i planowanie w sieci. Dzięki Oroox producenci i wytwórcy mają możliwość dostarczenia klientom własnego rozwiązania CAD w ich konkretnym obszarze jako usługi.


Indywidualne narzędzie dla przemysłu

Wspólnie z dostawcą usług, Oroox tworzy niestandardowe narzędzia i wsparcie do rysowania i nadawania kształtów w konkretnych aplikacjach CAD. Użytkownik (klient) odczuwa istotne korzyści dopasowanie tej usługi do wymagań producenta. Konkretne rozwiązanie upraszcza, wspiera i umożliwia tylko takie działanie, które jest wykonalne i jednocześnie redukuje proces planowania do niezbędnego minimum.


Pozwól swojemu klientowi projektować z Oroox

Proste planowanie skomplikowanych konstrukcji to nasza specjalność