Oroox is intelligent

Oroox interpreteert alle digitale en geleerde informatie en alle kennis van een product op een intelligente manier. Deze kunstmatige intelligentie maakt een volledig nieuwe, ondersteunende aanpak mogelijk in de omgang met grafische gegevens, planning en ontwerp.

Het IQ van OXone

Mechanisch denken

De kunstmatige intelligentie van Oroox probeert bepaalde besluitvormingsstructuren van de mens te imiteren door zodanig is geconstrueerd en geprogrammeerd dat het problemen relatief onafhankelijk kan verwerken en behandelen Het machinaleert het menselijk denken en bootst gedrag uit het verleden na.


Informeer jezelf over de intelligentie van Oroox

Het brein van Oroox combineert al uw vakkennis met onze technologie