De feilloze introductie van OXone

De introductie van OXone is verdeeld in 4 fasen. In de uitvoeringsspecificatie worden de specifieke eisen verzameld, geanalyseerd en aangescherpt aan de hand van best practice voorbeelden. Tijdens de implementatie wordt het systeem aangepast door middel van configuratie en interfaces. De daaropvolgende kwaliteitsborging zorgt ervoor dat de logica en de processen voldoen aan de specificaties. In de laatste Going-Live wordt de individuele OXone dienst gelanceerd.

De 4 fasen van de uitvoering

No Image

GEDETAILLEERDE IMPLEMENTATIE

Voor de specificatie controleert Oroox eerst de huidige status quo van de aan te sluiten systemen. In nauwe samenwerking met de experts van het bedrijf, de systeemlogica en de verschillende routes naar de stakeholders worden de interfaces met andere IT-systemen vastgelegd. Alle eisen van het bedrijf zijn gedocumenteerd en gecoördineerd.

No Image

UITVOERING

 

Na de release wordt de specificatie voortdurend opgenomen in de ontwikkeling.. Meestal kan een groot deel van de implementatie al gedekt worden door standaardinterfaces. Als dit niet het geval is op afzonderlijke gebieden, worden de klantspecifieke eisen uitgebreid met overeenkomstige interfaces. Alle benodigde interfaces, met name voor ERP- of PLM-systemen, worden geconfigureerd volgens de specificaties van de klant. Na de implementatie is het ontwikkelde functionele OXone systeem beschikbaar.

No Image

KWALITEITSBORGING

 

Voor de uiteindelijke ingebruikname doorloopt de afgewerkte OXone applicatie een reeks tests voor de kwaliteitsborging. Oroox maakt gebruik van gestandaardiseerde interne testprocedures en klantspecifieke testen om te controleren of de berekeningslogica en -processen voldoen aan de gedefinieerde eisen. Het type en de omvang van de tests worden in de specificatiefase bepaald en dienovereenkomstig gerapporteerd. De formele acceptatie door het bedrijf maakt de kwaliteitstestfase compleet.

No Image

GOING-LIVE

 

Na acceptatie van het systeem wordt ervoor gezorgd dat de verantwoordelijken binnen het bedrijf het systeem volledig kunnen beheren. Oroox biedt het bedrijf een uitgebreide ondersteuning tijdens de live-fase.