Het procesmodel voor het instellen van innovaties

Met behulp van creativiteitstechnieken ontwikkelt Oroox samen met de klant nieuwe businessmodellen, zonder zich te laten leiden door bestaande denkpatronen of businessmodellen. Dit resulteert in ideeën die worden geëvalueerd aan de hand van een raster. Dit maakt een radicale innovatie van het bedrijfsmodel mogelijk.


Het generieke procesmodel voor de introductie van OXone begint met de voorbereidingsfase. De focus ligt hierbij op het creëren van een uniforme kennisbasis over OXone onder de betrokkenen. In de tweede plaats volgt de analysefase over de competentie van het bedrijf. De ideeëngeneratiefase volgt uit deze bevindingen. Ideeën voor de optimalisatie van bestaande processen en systemen voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsmodel worden in deze fase ontwikkeld. Nadat de ideeën zijn ontwikkeld, volgt de evaluatiefase. In de evaluatiefase worden de resultaten voorbereid op toekomstige zakelijke kansen, zodat ze door OXone samen met het bedrijf in de implementatiefase kunnen worden geïmplementeerd.


Generiek proceduremodel

No Image

VOORBEREIDING

Een goed begrip van OXone en de ontwikkeling van de technologie dient als uitgangspunt voor het generieke procesmodel. Nieuwe ideeën kunnen worden ontwikkeld en bekende ideeën kunnen worden gebruikt om de waardetoevoegende processen uit te breiden. In de voorbereidingsfase worden marktonderzoek, advies en interne kennisuitwisseling als methoden gebruikt.

No Image

ANALYSIS

 

Een projectteam analyseert alle noodzakelijke aspecten van de huidige staat van het bedrijf met betrekking tot de competenties voor OXone. Hieruit worden vervolgens de toekomstige business potentials ontwikkeld om de startpositie en de marktpositie van het bedrijf met OXone te versterken. Een externe perceptie-analyse richt zich op het analyseren van productgerelateerde gebieden van het productportfolio met betrekking tot de OXone-competenties.

No Image

IDEEGENERATIE

 

De voorgaande stappen maken het mogelijk ideeën te genereren voor de optimalisatie van waardetoevoegende processen met het oog op de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. Kennis en informatie kunnen worden afgeleid uit de gegevens van het productieproces. Het voorraadbeheer laat een verschuiving zien naar productie op afroep. Dit leidt tot een verhoogde vraag naar individualisering van de productie. Individualisering wordt bereikt door variantdiversiteit en leidt tot meer klantinteractie, nieuwe vormen van klantentrouw, maar ook tot nieuwe vormen van samenwerking. Differentiatie door middel van productkwaliteit gaat in de richting van een nieuwe differentiatie, die de productkwaliteit aanvult met servicekwaliteit.

No Image

EVALUATIE

 

Het resultaat van de voorbereidingsfase laat meestal zien dat een bedrijf op eigen initiatief projecten moet starten. Met deze aanpak en de resultaten van de analysefase is het mogelijk om ontwikkelingen te definiëren die zich hebben gevormd uit de resultaten van de ideeënverzameling van de ideeëngeneratiefase. Dit houdt een gedetailleerde beschrijving in van elke OXone gebruiksoptie in individuele aanbevelingen voor actie.

No Image

CONVERSIE

 

Met het begin van de implementatiefase eindigt het generieke procesmodel voor de introductie van OXone in een bedrijf. Nadat de voordelen van OXone zijn erkend en de voorbereidingen voor de implementatie zijn getroffen door middel van de aanbevelingen voor actie, wordt met een bestuursbesluit van de bedrijfsleiding een begin gemaakt met de implementatie. Om het bestuursbesluit te ontvangen, wordt het management een businessplan voorgelegd, dat onder meer een investerings- en capaciteitsplanning omvat. Een vroege start van de uitvoering van de eerste projecten en een succesvol proof of concept van de aanbevelingen voor actie stelt de toekomst van het bedrijf veilig.