De wendbare aanpak met OXone

Inflexibiliteit, vooral bij implementaties van OXone, verlamt menig project en maakt het duur. Met agile methoden, waarbij een groot project wordt opgedeeld in kleine stappen en projecten cyclisch verlopen, kunnen fouten worden vermeden, processen efficiënter worden gemaakt en resultaten rijper worden.

Agile ontwikkeling met OXone


In een klassiek softwareontwikkelingsproject moet een bedrijf voor aanvang van het project de eisen voor de nieuwe software precies in functionele of eisenspecificaties detailleren. Enerzijds vertraagt dit de start van het project en in de meeste gevallen wordt pas in de loop van het ontwikkelingsproces duidelijk welke functies daadwerkelijk nodig zijn. Om de nieuwe eisen te integreren is meestal veel inspanning nodig, wat noch de klant noch de ontwikkelaars ten goede komt.

In essentie gaat het bij agile Oroox productontwikkeling om een zo frequent mogelijke uitwisseling en een cyclische (interactieve) aanpak op het niveau van de programmering, het team en het management. In tegenstelling tot de klassieke aanpak wordt het nieuwe systeem niet van tevoren tot in detail gepland en vervolgens in één keer op lange termijn ontwikkeld. Uit ervaring blijkt dat de eisen tijdens de looptijd van het project voortdurend veranderen, die aan het begin van het project nog niet volledig bekend zijn. Bij een agile aanpak wisselen korte plannings- en ontwikkelingsfasen elkaar af. Nadat een visie voor het gebruik van OXone is ontwikkeld, d.w.z. de primaire doelen zijn gedefinieerd en gewogen, wordt een plan voor een eerste versie opgesteld en kan de ontwikkeling beginnen. Vervolgens worden er voortdurend aanpassingen gedaan.


Creëer een echt concurrentievoordeel met een wendbare aanpak


De korte communicatiekanalen met de ontwikkelaars van Oroox zorgen er ook voor dat het systeem eerder klaar is, wat een echt concurrentievoordeel is (time-to-market). De elementen van het systeem die voor de klant het belangrijkst zijn, worden als eerste voltooid, met andere woorden, de elementen die de meeste bedrijfswaarde genereren. Zo kunnen grote delen van OXone al lang voor het einde van het totale project productief worden gebruikt.