optimalisatieprocessen

In organisaties dient procesoptimalisatie om de efficiëntie en effectiviteit van bestaande bedrijfs-, productie- en ontwikkelingsprocessen en het gebruik van de voor deze processen benodigde middelen continu te verbeteren. Het is cruciaal voor het succes van een bedrijf dat alle processen zo optimaal mogelijk verlopen. Het doel van een OXone implementatie is het optimaliseren van verschillende bedrijfsprocessen.


Definitie

het organisatorische kader

In de eerste fase wordt het noodzakelijke kader voor de ontwikkeling van de strategie vastgesteld. Dit omvat klassieke projectmanagementtaken, zoals het installeren van een projectteam of het opstellen van tijd- en planningsplannen.Specificatie

van de doelstellingen

Bij het specificeren van de doelstellingen is het belangrijk om de verschillende verwachtingen die het management, de klanten of de leveranciers hebben van de processen en de prestaties van het bedrijf te verduidelijken.Identificatie

de grootste benaderingshendel

In deze fase is het belangrijk om de gebieden uit te filteren waar de grootste hefbomen voor digitalisering te vinden zijn. De basis hiervoor is de registratie van de huidige status binnen het project.Evaluatie

geschikte onderdelen

De evaluatie en identificatie van geschikte oplossingen is de creatieve fase van het model. Hier is het nodig om digitaliseringsconcepten te ontwikkelen voor de actiegebieden waar de behoefte aan actie het grootst is.Afgeleid van

Routekaart

Het proces wordt afgesloten met het opstellen van een routekaart die de weg naar de uitvoering beschrijft. Hiervoor moet worden gespecificeerd welke veranderingen op verschillende niveaus (mens, technologie, processen, ...) moeten worden uitgevoerd om de ontwikkelde bouwstenen te implementeren.